Urinvägsinfektion hos män

Urinvägsinfektion hos män är ovanligt och kan bero på något mer allvarligt. Därför är det viktigt för män att undersöka vad infektionen beror på.

(Ett nytt fönster öppnas)

Urinvägsinfektion hos män

Urinvägsinfektion hos män

Det är ovanligt att män får urinvägsinfektion/blåskatarr men om en man har problem med prostatakörteln så kan en urinvägsinfektion uppstå. Mannens urinrör är cirka 25-30 centimeter långt vilket gör det svårare för bakterier att ta sig upp till urinblåsan och förorsaka en urinvägsinfektion. Mannens urinrör är dessutom vinklat vilket minskar risken för inkontinens. Trots det långa urinröret inträffar det att bakterier tar sig in i urinvägarna och där kan de då föröka sig snabbt. Den bakterien som vanligtvis orsakar urinvägsinfektion är E.coli och som kommer från tarmöppningen.

En urinvägsinfektion, cystit, eller blåskatarr är enbart lokaliserad till de nedre urinvägarna. Prostatasjukdom som innebär svårigheter att tömma blåsan kan leda till ökad risk att få urinvägsinfektion i och med att kvarvarande urin i urinblåsan är gynnsam för bakterietillväxt. Ibland kan bakterier via urinledaren även tränga upp i en eller båda njurarna och orsaka en njurinfektion/njurbäckeninflammaiton. Detta kan ske om till urinblåsan har högt tryck och ”ventilen” upp mot njurarna inte kan hålla tätt eller om bakterierna är särskilt aggressiva. En infektion som spridit sig upp till njurbäckenet, akut pyelonefrit, påverkar allmäntillståndet med hög feber,frossa och ibland smärta från njuren. En njurinflammation kräver omedelbar behandling med antibiotika.

Män som misstänker att de har blåskatarr/urinvägsinfektion bör, enligt vårdguiden söka vård. Äldre män kan ha bakterier i urinen utan symtom på urinvägsinfektion men då behöver ingen behandling sättas in.

Prostatakörteln

Män har en prostatakörtel som är valnötsstor och ligger runt urinröret där det lämnar urinblåsan och går ut i penis. Den har till uppgift att bilda vätska så att spermier kan transporteras ut genom urinröret. Prostatan växer hela livet och det kan för vissa personer skapa problem. Ju större prostatakörteln blir desto mer trycker den ihop urinröret. Urinen får då svårare att passera urinröret och det blir svårare att tömma blåsan helt. Hos den äldre mannen är urinblåsans muskulatur dessutom försvagad vilket också försvårar blåstömningen.

Hälften av alla män över 60 år har prostataförstoring. Ett vanligt symtom på en godartad prostataförstoring är att urinstrålen blir svagare och att det är svårt att tömma urinblåsan helt. En del märker också att det ofrivilligt kan bli avbrott i urineringen en eller flera gånger när man kissar. Även om de problem den växande prostatan ger upphov till kommer succesivt så kan det ibland leda till akuta problem som kräver snabb medicinsk behandling. Vid riktigt svåra besvär kan man inte kissa alls. Oftast är förstoringen godartad, men ibland beror tillväxten på en cancertumör. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män och kan också visa sig genom svårighet att kissa och att man måste kissa ofta.

Andra skäl till att det kan vara svårt att kissa är t ex överaktiv blåsa, urinvägsförträngning och urinvägsinfektion.

Behandling av prostataförstoring

Endast hälften av de som har en prostataförstoring behöver behandling. Om man har stora besvär med prostatakörteln kan den minskas genom operation och vid lindrigare besvär behandlas med läkemedel.

När ska man söka vård?

Om blod förekommer i urinen, det är svårt att kissa eller man behöver kissa oftare än vanligt är det skäl att söka vård för att konstatera orsak. Kan man inte kissa alls ska man söka vård direkt.

Behandling av urinvägsinfektion för män

Män får en annan behandling än kvinnor om prostataförstoringen har orsakat en urinvägsinfektion på grund av att även prostatakörteln kan vara infekterad. Behandling mellan en och två veckor är vanlig med pivmecillinam, nitrofurantoin, trimetoprim eller en så kallad kinolon. Om prostatakörteln ska opereras ska däremot ingen behandling med antibiotika sättas in.


Publicerad:
Uppdaterad:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *