Symtom på urinvägsinfektion

Det tydligaste tecknet på urinvägsinfektion är att man känner att man ofta behöver kissa. Man kan även uppleva sveda vid urinering och att urinen luktar annorlunda. För män kan även smärta kring prostatan vara ett tecken på urinvägsinfektion.

(Ett nytt fönster öppnas)

Symptom av urinvägsinfektion

Symtom hos kvinnor

Om man känner sig kissnödig ofta och att det tränger på, som om man inte lyckas tömma blåsan helt – då har man troligtvis drabbats av en blåskatarr, det vill säga en lättare urinvägsinfektion. Det är också vanligt att man känner sveda i urinröret vid urinering. Ibland kan det komma blod i urinen och man kan också känna att man har ont i magen över urinblåsan. Urinen kan ibland bli grumlig och lukta illa.

Om urinvägsinfektionen sprider sig genom urinledaren upp till njurarna brukar symtomen förändras så att man känner sig riktigt sjuk. Aptiten avtar, man får feber och känner sig illamående. Även kräkningar kan förekomma. Även frossa kan uppstå när febern blir hög och förvirring uppstå. När bakterierna spridit sig till njurarna har man fått en njurbäckeninflammation och då kan även smärta i ländrygg och mage upplevas.

Symtom på urinvägsinfektion hos barn

Urinvägsinfektion är en ganska vanlig sjukdom hos barn men symtomen är inte alltid så tydliga hos barn under fem år. Därför kan det vara svårt att avgöra om symtomen tyder på en lindrig blåskatarr eller en njurbäckeninflammation. Ibland är det först när infektionen nått upp i urinledaren och njurbäckenet som barnet får tydliga symtom på en infektion. Vid misstanke om urinvägsinfektion ska barnet snarast undersökas av läkare.

Barnets ålder och symtombild

Barnets ålder och hur infektionen utvecklats avgör symtombilden. Under de första levnadsmånaderna kan ett barn som drabbas av urinvägsinfektion ha mycket diskreta symtom som till exempel dålig viktökning, låg feber och uppvisa viss slöhet. Hos små barn kan upprepade febertoppar, utan andra märkbara symtom, vara tecken på att en urinvägsinfektion övergått till en njurbäckeninflammation.

Från tre års ålder dominerar cystit/blåskatarr och dominerar helt under skolåldern. Vid blåskatarr har barnet ingen eller endast låg feber.

Vid blåskatarr kan något eller några av följande symtom visa sig hos barn:

  • Ofta kissnödig
  • Det svider när barnet kissar
  • Klagar på ont i magen
  • Svårt att hålla tätt
  • Urinen luktar illa
  • Lite blod i urinen
  • Feber

Njurbäckeninflammation

Hög feber, 38,5 grader eller högre, är det vanligaste symtomet på att urinvägsinfektionen spridit sig till njurarna och orsakat en akut pyelonefrit/njurbäckeninfektion. Barnet kan även ha smärtor i rygg eller buk. Barnet är dessutom allmänpåverkat med slöhet, mår illa och får ibland kräkningar. En sent eller icke behandlad njurbäckeninfektion kan leda till skador på njurarna.

Symtom hos gravida

Sammandragningar och/eller buksmärta hör till det vanligaste symtomet på en urinvägsinfektion för en gravid kvinna.  Sveda vid urinering är mindre vanligt, men förekommer. Täta trängningar, det vill säga att man känner sig kissnödig ofta, är ett vanligt symtom hos gravida både med och utan urinvägsinfektion.

Om man är gravid och får en blåskatarr/urinvägsinfektion med bakterier i urinen som inte behandlas, uppskattar man att risken för att infektionen sprider sig till njurarna är 16-30%, enligt en amerikansk studie.

Om urinvägsinfektionen sprider sig till njurarna får man hög feber och frossa. Man tappar aptiten, känner sig illamående och även kräkningar kan förekomma. Smärta i buk eller ryggslut kan också förekomma.

För såväl barnets skull som kvinnans ska den gravida snarast söka vård vid misstänkt urinvägsinfektion eftersom utebliven behandling kan leda till bestående skador.

Symtom hos män

Sveda i urinröret samt flytningar och ömhet längs hela urinröret är typiska tecken på en urinvägsinfektion. Täta trängningar och värk över blåsan och prostata är vanliga symtom. Känslan av att inte kunna tömma blåsan fullständigt är vanlig. Även området runt prostatan kan smärta. Feber kan förekomma och även blod i urinen, och illaluktande urin, förekommer.

Eftersom en urinvägsinfektion ofta drabbar även prostata så uppstår ofta även symtom från prostatakörteln. Hos män med urinvägsinfektion och feber är alltid prostata infekterad. Värken kan sträcka sig genom penis ända till ändtarmsöppningen.

Äldre med urinvägsinfektion

Äldre är särskilt utsatta för att drabbas av urinvägsinfektion eftersom de i allmänhet har nedsatt immunförsvar och svårare att tömma blåsan helt. Men symtomen kan vara diffusa. Plötslig inkontinens eller ökad inkontinens kan vara symtom på en infektion i urinvägarna.

Det är vanligt att äldre med kateter får urinvägsinfektion som i vissa fall även leder till njurbäckeninflammation som i värsta fall kan leda till blodförgiftning. Symtomen är då hög feber, frossa och den drabbade känner sig mycket sjuk. Andra symtom kan saknas.


Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Elisabeth Johansson
Källor: Tryggabarn.nu, infektionsguiden.se, internetmedicin.se, praktiskmedicin.se, 1177.se

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *